Med speciale i ombygninger, renoveringer og tilbygninger, kan du forvente personlig og kompetent rådgivning i alle byggeriets faser. Gennem værdiskabende dialog opnår vi sammen det du drømmer om – om det blot er en ny terrasse eller en komplet renovering af huset.

Med særlig øje for helhedsorienterede og praktiske løsninger, sikre vi det gode samarbejde med håndværkere og den bedste proces, med det optimale resultat, far start til slut. Ønsker du selv at udføre hele eller dele af projektet, lægger vi en plan sammen, og sikre koordineringen med de involverede parter.

Skræddersyet proces – skræddersyet løsning

Ved ombygninger, renoveringer og tilbygninger vil ingen projekter ligner hinanden og derfor er tilgangen forskellig for alle projekter. Jeg arbejder med faser af forskellig omfang og varighed, men tilpasset til det enkelte projekt.

Inspirationsmøde – et møde hvor man gennemgår hvilke muligheder og begrænsninger at et kommende projektet kan have. På et par timer gennemgår vi de aktuelle behov og ser overordnet på planløsning og taler løseligt økonomi.

Inspirationskatalog – på bagrund af enten et opstartsmøde, eller inspirationsmødet laves et skitseprojekt med inspiration til hvordan det visuelt kan se ud. Ud fra billeder, skitser, 3d-modeller finder vi en retning for projektet og kortlægger de forskellige muligheder der er.

Byggetilladelse – en del ombygninger og renoveringer kan laves uden byggetilladelse, dog skal disse stadig overholde bygningsreglementet. Alle tilbygninger kræver tilladelse, og man kan med fordel starte ansøgningen så snart de ydre rammer er besluttet.

Tilbudskataloget – med udgangspunkt i inspirationskataloget beskriver vi valg af materialer, løsninger mm., så det bliver muligt at prissætte et projekt.

Udbud – I de perioder med mange aktive byggerier, kan det være udfordrende at finde håndværkere til opgaverne. Derfor er det vigtigt med det forudgående arbejde, der beskriver hvilke opgaver der skal løses og hvilke materialer der skal bruges.

Byggestyring – mange bliver overrasket når de går i gang med et byggeprojekt. Selvom man har beskrevet projektet ned i detaljerne vil der i bygge processen vil der være daglige spørgsmål fra håndværkerne. Mange af disse kan have indflydelse på det endelige resultat og have økonomiske konsekvenser.

Afslutning – hvis man har en byggetilladelse til et projekt skal der indsendes dokumentation til kommunen når det er færdig. Derfor skal man undervejs sørge for at man har dokumentation for bl.a. de tekniske installationer så det kan beskrives ved afslutning. Det er altid bygherres ansvar at projektet overholder lovgivningen.